Krijg een waarschuwing per mail of per sms

Er wordt een nieuw SMS/e-mail-waarschuwingssysteem opgezet. Om geïnformeerd te blijven raden we u aan u op de website van IRCEL in te schrijven op de mailinglist. Zo ontvangt u de infobulletins  over de winterse pollutiepieken (en over ozon en de hittegolven indien u dat wenst).

Van de personen die reeds waren ingeschreven op het vorige waarschuwingssysteem blijven de nummers en e-mailadressen in het nieuwe systeem opgenomen.  Die gegevens moeten dus niet opnieuw worden geregistreerd.

U kunt ook de nieuwe “lucht”-applicatie van Leefmilieu Brussel downloaden. Die waarschuwt u via berichten over de pollutiepieken.

Download op de App Store - Download op Google Play

De app Brussels Air Quality van Leefmilieu Brussel maakt het mogelijk de evolutie van de concentraties vervuilende stoffen in de omgevingslucht voortdurend en in real time te volgen. Het gaat om metingen geregistreerd op het telemetrisch net van het Brussels Gewest en op Belgisch niveau verzameld door de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). 

Met deze app weet u beter in welke mate u blootgesteld bent aan de vervuiling van de omgevingslucht en wordt u gewaarschuwd bij een vervuilingspiek of wanneer het Hitte- en Ozonplan in werking treedt.