Het plan in detail

Om de bevolking te waarschuwen en maatregelen te nemen bij hittegolven en/of bij ozonpieken beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een progressief plan met bijzondere aandacht voor kwetsbare personen: kinderen, bejaarden en alleenstaanden, personen met ademhalingsmoeilijkheden, enz.

Een progressief plan

Het plan omvat drie fases.  De overgang van de ene fase naar de andere gebeurt op basis van de temperatuurvoorspellingen door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) in Ukkel, en de voorspellingen betreffende ozonconcentraties door de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL-CELINE).

1. Waakzaamheidsfase

Deze wordt elk jaar automatisch geactiveerd tussen 15 mei en 30 september, ongeacht de weersomstandigheden.  Tijdens die fase lanceert het Gewest sensibiliseringsacties rond de risico's van extreem warm weer en hoge ozonconcentraties.  Kent u in uw omgeving jonge kinderen, hulpbehoevende oudere mensen en/of alleenstaanden of personen met ademhalingsmoeilijkheden, aarzel dan niet om ze te verwittigen!  

Rust- en verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven en dagcentra voor mensen met een handicap ontvangen bovendien specifieke informatie. Tijdens de hele waakzaamheidsfase kan iedereen terecht bij de infolijn van Leefmilieu Brussel. Tel. : 02/775.75.75

2. Waarschuwingsfase

Het criterium voor activering vindt plaats wanneer er een vermeerdering in temperaturen van boven de 25 C° wordt voorspeld voor de komende 5 dagen.  Concreet gesteld, wordt de vermeerdering in temperaturen van boven de 25 C° berekend  door de verschillen in maximale temperaturen gemeten in Ukkel toe te voegen aan de drempel van 25 C° en dit voor de komende 5 dagen (Dag +1 tot Dag+5).  Er wordt alleen rekening gehouden met de positieve verschillen.  De waarschuwingsfase is van kracht wanneer de cumulatieve verschillen in temperaturen de drempel van 17 C° overschrijdt.

Gedurende deze fase wordt u via de media eraan herinnerd wat de juiste reflexen zijn om de risico's te beperken. Instellingen waar meer kwetsbare bevolkingsgroepen verblijven (jonge kinderen, oudere mensen...), worden opgeroepen om extra waakzaam te zijn.

3. Alarmfase

De alarmfase wordt bereikt wanneer:

  • er voor 3 dagen na elkaar gemiddelde temperaturen worden voorspeld boven 30°C voor de maximumtemperatuur en boven 18°C voor de minimumtemperatuur;
  • de dag voordien op een meetpunt bovendien een uurgemiddelde ozonconcentratie van meer dan 240 μg/m³ werd geregistreerd. (Europese alarmdrempel);
  • de voorspellingen voor de dag zelf eveneens uitgaan van een uurgemiddelde ozonconcentratie van meer dan 240 μg/m³ (Europese alarmdrempel).

Bovendien is de overgang naar de alarmfase niet louter gebaseerd op objectieve criteria met betrekking tot de temperatuur en de ozonconcentratie.  Een Cel voor Risicoanalyse die, in overleg staat met de overheid, overweegt om de reeds genomen maatregelen te verstrengen of nieuwe maatregelen in te voeren (zoals het annuleren of uitstellen van sportieve of culturele manifestaties), om de volksgezondheid te beschermen.