Krijg een waarschuwingmet de app Brussels Air

App Brussels Air

U kunt ook de nieuwe “lucht”-applicatie van Leefmilieu Brussel downloaden. Die waarschuwt u via berichten over de pollutiepieken.

 

Download op Google Play

Download op de App Store

De app "Brussels Air" van Leefmilieu Brussel maakt het mogelijk de evolutie van de concentraties vervuilende stoffen in de omgevingslucht voortdurend en in real time te volgen. Het gaat om metingen geregistreerd op het telemetrisch net van het Brussels Gewest en op Belgisch niveau verzameld door de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). 

Met deze app weet u beter in welke mate u blootgesteld bent aan de vervuiling van de omgevingslucht en wordt u gewaarschuwd bij een vervuilingspiek of wanneer het Hitte- en Ozonplan in werking treedt.

Ontvangt u liever een waarschuwing per email? Dan kan u zich inschrijven op de mailinglijst van IRCEL (Intergewestelijke cel voor het leefmilieu).