Belliardstraat

Het meetstation van Belliard-Remard (Brussel) is representatief voor een stedelijke zone (Europees district, binnen de Belliardstraat).

Het meet onder meer de polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

Koolmonoxide (CO)

Laatste 1u waarde (mg/m3) om Glijdend 8u gemiddelde (mg/m3)
0,3 mg/m3 6u 0,2 mg/m3

Benzeen (C6H6)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
0,1 µg/m3 6u 0,1 µg/m3

Stikstofmonoxide (NO)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
10 µg/m3 6u 10 µg/m3 6u

Stikstofdioxide (NO2)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
36 µg/m3 6u 36 µg/m3 6u