Forest (Electrabel)

Het meetstation van Vorst (Electrabel) is representatief voor een voorstedelijke zone.

Het meet de stikstofoxiden, gasachtige polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

 

 

Stikstofmonoxide (NO)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
210 µg/m3 9u 210 µg/m3 9u

Stikstofdioxide (NO2)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
72 µg/m3 9u 72 µg/m3 9u