Forest (Electrabel)

Het meetstation van Vorst (Electrabel) is representatief voor een voorstedelijke zone.

Het meet de stikstofoxiden, gasachtige polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

 

 

Stikstofmonoxide (NO)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
N/A µg/m3 4u N/A µg/m3 4u

Stikstofdioxide (NO2)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
4 µg/m3 4u 6 µg/m3 1u