Neder-Over-Heembeek

Het meetstation van het Meudonpark (Brussel/Neder-Over-Heembeek) is representatief voor een residentiële omgeving dicht bij een industriezone.

Het meet onder meer de polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

Stikstofmonoxide (NO)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
3 µg/m3 3 µg/m3

Stikstofdioxide (NO2)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
17 µg/m3 27 µg/m3 18u

Ozon (O3)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om Max 8h (µg/m3) om
48 µg/m3 67 µg/m3 6u 62 µg/m3 13u

Deeltjes (PM10.0)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
16 µg/m3 11 µg/m3

Fijne deeltjes (PM2.5)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
7 µg/m3 5 µg/m3