Neder-Over-Heembeek

Het meetstation van het Meudonpark (Brussel/Neder-Over-Heembeek) is representatief voor een residentiële omgeving dicht bij een industriezone.

Het meet onder meer de polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

Stikstofmonoxide (NO)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
6 µg/m3 7u 6 µg/m3 7u

Stikstofdioxide (NO2)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
18 µg/m3 7u 18 µg/m3 7u

Ozon (O3)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om Max 8h (µg/m3) om
38 µg/m3 7u 41 µg/m3 5u 36 µg/m3 7u

Deeltjes (PM10.0)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
N/A µg/m3 N/A µg/m3

Fijne deeltjes (PM2.5)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
N/A µg/m3 N/A µg/m3