Voorhaven (Haren)

Het meetstation Voorhaven (Brussel/Haren) is representatief voor een industriële omgeving met verkeer.

Het meet onder meer de polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

Black Carbon (BC)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
0,4 µg/m3 6u 0,7 µg/m3

Koolmonoxide (CO)

Laatste 1u waarde (mg/m3) om Glijdend 8u gemiddelde (mg/m3)
0,2 mg/m3 6u 0,2 mg/m3

Stikstofmonoxide (NO)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
7 µg/m3 6u 7 µg/m3 6u

Stikstofdioxide (NO2)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
30 µg/m3 6u 30 µg/m3 6u

Ozon (O3)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om Max 8h (µg/m3) om
37 µg/m3 6u 52 µg/m3 2u 53 µg/m3 4u

Deeltjes (PM10.0)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
14 µg/m3 6u 13 µg/m3

Fijne deeltjes (PM2.5)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
7 µg/m3 6u 5 µg/m3

Zwaveldioxide (SO2)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
1 µg/m3 6u 1 µg/m3