Voorhaven (Haren)

Het meetstation Voorhaven (Brussel/Haren) is representatief voor een industriële omgeving met verkeer.

Het meet onder meer de polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

Black Carbon (BC)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
2,2 µg/m3 8u 2,2 µg/m3

Koolmonoxide (CO)

Laatste 1u waarde (mg/m3) om Glijdend 8u gemiddelde (mg/m3)
0,2 mg/m3 8u 0,2 mg/m3

Stikstofmonoxide (NO)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
35 µg/m3 8u 35 µg/m3 8u

Stikstofdioxide (NO2)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
38 µg/m3 8u 38 µg/m3 8u

Ozon (O3)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om Max 8h (µg/m3) om
28 µg/m3 8u 41 µg/m3 4u 33 µg/m3 8u

Deeltjes (PM10.0)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
18 µg/m3 8u 21 µg/m3

Fijne deeltjes (PM2.5)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
13 µg/m3 8u 13 µg/m3

Zwaveldioxide (SO2)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
1 µg/m3 8u 1 µg/m3