Elsene

Black Carbon (BC)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
1,4 µg/m3 8u 1 µg/m3

Koolmonoxide (CO)

Laatste 1u waarde (mg/m3) om Glijdend 8u gemiddelde (mg/m3)
0,2 mg/m3 8u 0,1 mg/m3

Stikstofmonoxide (NO)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
26 µg/m3 8u 26 µg/m3 8u

Stikstofdioxide (NO2)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
33 µg/m3 8u 33 µg/m3 8u

Zwaveldioxide (SO2)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
3 µg/m3 8u 2 µg/m3