Elsene

Black Carbon (BC)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
0,5 µg/m3 0,5 µg/m3

Koolmonoxide (CO)

Laatste 1u waarde (mg/m3) om Glijdend 8u gemiddelde (mg/m3)
0,2 mg/m3 0,2 mg/m3

Stikstofmonoxide (NO)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
8 µg/m3 17 µg/m3 19u

Stikstofdioxide (NO2)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
24 µg/m3 32 µg/m3 18u

Zwaveldioxide (SO2)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
3 µg/m3 3 µg/m3