Ukkel

Het meetstation van het KMI (Ukkel) is representatief voor een residentiële omgeving (stedelijke achtergrondvervuiling).

Het meet onder meer de polluenten die typisch zijn voor verstedelijkte gebieden.

Black Carbon (BC)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
0,4 µg/m3 15u 0,3 µg/m3

Stikstofmonoxide (NO)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
4 µg/m3 15u 5 µg/m3 14u

Stikstofdioxide (NO2)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
17 µg/m3 15u 17 µg/m3 9u

Ozon (O3)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om Max 8h (µg/m3) om
42 µg/m3 15u 53 µg/m3 2u 49 µg/m3 8u

Deeltjes (PM10.0)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
9 µg/m3 15u 8 µg/m3

Fijne deeltjes (PM2.5)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
5 µg/m3 15u 5 µg/m3

Zwaveldioxide (SO2)

Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
1 µg/m3 15u 1 µg/m3